top of page

Mūsų darbai

Mūsų darbų portfelis apima įvairius darbus nuo rąstų keitimo, naujo pastato statymo iki stogo dengimo, ar jo dangos keitimo. Iki susikuriant Fabrilis Studium visi meistrai darbavomės kituose projektuose, tad į kiekvieną projektą atsinešame profesionalias žinias, patirtį ir įgūdžius. Rąstiniai namai, statyba, restauravimas, karkasinės konstrukcijos, stogų dengimas.

Nauja statyba

Esame sukirtę įvairius rąstinius statinius (pirtelės, namai, pagalbiniai pastatai), statę kitus pagalbinius statinius iš konstrukcinės medienos.

Rąstinių statinių restauracija

Prieš imantis didesnės apimties darbų, paveldo objektuosi būtina atlikti konstrukcinius tyrimus, ivertinti būklę. Toliau dažniausiai seka kitas etapas - avarinės būklės stabdymas. Sąvaržomis sutvirtiname sienas, paremiame skersbalkius bei statinius paruošiame tolimesniems darbams. Toliau seka rąstų keitimas, stogo konstrukcijos tvarkymas ir t.t. Ši seka tinka ir ne paveldo objektams.

Stogų tvarkymas ir dengimas

Tvarkome stogo konstrukcijas, statome naujus stogus. Stogus dengiame skiedromis arba čerpėmis.

bottom of page